Subsidies

Subsidie en basisteams voor scholen om basisvaardigheden te verbeteren

Leerlingen zijn minder goed in basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Beheersen leerlingen de basisvaardigheden goed, dan kunnen zij zich ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Scholen kunnen daarom subsidie en extra hulp aanvragen om het onderwijs te verbeteren. Het kabinet trekt hiervoor jaarlijks € 1 miljard uit.

 

Dalende prestaties van de basisvaardigheden

Leerlingen zijn de afgelopen jaren steeds minder goed in de basisvaardigheden:

  • taal;
  • rekenen en wiskunde;
  • digitale geletterdheid;
  • burgerschap.

Deze dalende prestaties kunnen tot gevolg hebben dat deze leerlingen niet zelfredzaam zijn in de maatschappij. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om een goede sollicitatiebrief te schrijven. Of zijn niet digitaal vaardig genoeg om veilig hun bankzaken te regelen.

 Oorzaken van de dalende prestaties zijn:

  • het toenemende aantal opdrachten voor een school;
  • een verouderd en onduidelijk curriculum;
  • een gat tussen wetenschap en praktijk;
  • maatschappelijke trends, zoals minder lezen en schrijven in de vrije tijd, minder vestigingen van bibliotheken en digitalisering.

Lees meer…

Nationaal Programma Onderwijs 

Leerlingen en studenten verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Hiervoor komt in totaal € 8,5 miljard beschikbaar.

 

Waarom een NP Onderwijs?

De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het onderwijs, van basisschool tot universiteit.

De jongste generaties in ons land worden hard geraakt. Het leren is vertraagd, en het sociale leven stond lang stil. Iedereen in het onderwijs werkt zich ondertussen een slag in de rondte. Deze pijn van de pandemie verdient extra aandacht.

Daarom trekt de overheid de komende tweeënhalf jaar in totaal € 8,5 miljard uit voor een Nationaal Programma Onderwijs. Dit investeren onderwijsinstellingen de komende twee schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten, en in het inhalen van coronavertragingen. Ze kiezen hiervoor uit een menukaart van kansrijke interventies.