Congres
De Dynamische Schooldag

9 november 2022 Amersfoort
sportpark Bokkeduinen 

Dynamische Schooldag?
De Slimme Schooldag!
De Schooldag waarover is nagedacht!
Hoe breng je leven in de schooldag?

Een schooldag waarin de leerlingen en de leerkracht zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Decennia lang hebben leerkrachten gedacht dat kinderen die stil zitten op hun stoel achter hun tafel – of vroeger in de banken – het meest leerden.

Inmiddels weten we beter. Veel zitten is ongezond. Inactiviteit werd in 2012 door de World Health Organization (WHO) uitgeroepen tot een pandemie het zorgde toen al voor meer dan 5 miljoen doden per jaar, meer dan roken.
Neurologen tonen aan dat er een direct verband is tussen bewegen en hersenkwaliteit. En zitten zorgt voor het inzakken van de executieve functies. Dit is direct merkbaar in elke klas! Gedrag wordt minder goed geremd, vermogen om te plannen zakt in en de concentratie neemt af. Effecten die elke leerkracht zal herkennen.

Waarom zitten we dan nog steeds te veel op school!? Waarom luisteren we niet naar de biologie van het kind? Hiervoor zijn een aantal belangrijke oorzaken aan te wijzen:

  • Huidige leerkrachten zijn opgeleid met zittende kinderen. Bovendien hebben zij als student en leerling zelf ook veel te veel gezeten. We hebben dus weinig goede voorbeelden gezien en ervaren.
  • De meeste bewegend leren initiatieven op websites of via social media, zijn niet van hoge kwaliteit.
  • Huidige methodes sluiten niet of mondjesmaat aan op een dynamische schooldag.
  • Er is gebrek aan – genoeg – passend materiaal.
  • Leerkrachten voelen druk om- met de groep – uren te maken en om alle papieren of digitale opdrachten te maken voor de ‘belangrijke’ vakken, zoals rekenen en taal.
  • Een nieuwe activiteit bewegend leren vraagt tijd bij de voorbereiding (inlezen in een nieuw spel, materialen klaarzetten of zelfs maken).
  • Daarnaast kan meer bewegen leiden tot het gevoel of de ervaring dat het de klas onrustig maakt.
  • Ook kan het afsluiten van een les met spelen en beweging meer van de leerkracht vragen dan een les die uit het boek gegeven wordt: materiaal dat moet worden opgeruimd, kinderen die weer naar hun plaats moeten…

Aan de andere kant heeft elke leerkracht de weldadige ervaring van schooldagen die goed kloppen. Dagen met een prettige afwisseling. Dagen waarbij vakdidactiek, betrokkenheid en groepsdynamiek elkaar versterken.

Hoe realiseer je vaker zulke dagen?
Op woensdag 9 november 2022 organiseren wij een uniek en groots opgezet congres Dynamische Schooldag. Met een sterke line-up van meer dan 20 verschillende lezingen en workshops van toonaangevende professionals op dit gebied. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een leermiddelenmarkt te bezoeken. Op deze markt maak je kennis met een breed aanbod van materialen rondom de Dynamische Schooldag. Hier kun je niet alleen in gesprek met de ontwikkelaars van de materialen, maar de materialen ook zelf uitproberen. Ook zijn het kenniscentrum Sport en Bewegen, het Mulier instituut, het lectoraat BIOS (Bewegen in en om School) van de Hogeschool van Amsterdam en de lectoraten van de Fontys Hogeschool en Hanzehogeschool bij de dag betrokken.

Kortom: we bieden je een congres, waardoor je anders naar je schooldag zult kijken! Met meer oog voor mogelijkheden, meer ideeën om af te wisselen tussen zitten en bewegen en een dag met meer spel en beweging! Met als doel een afwisselende schooldag waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.