Partners

Alles in Beweging

Bestaat uit de scholings- en adviesbureaus van Gelder in Beweging, Stroes in Beweging & Goedhart in Beweging. Wij adviseren en begeleiden leerkrachten, scholen en besturen op het gebied van: 

 • Bewegingsonderwijs
 • Het schoolplein
 • Motorische remedial teaching
 • Dynamische schooldag & bewegend leren
 • Fijnmotorische en handschriftontwikkeling
 • Veiligheid en aansprakelijkheid

We zijn vooral bekend als de auteurs van de methode ‘Basislessen Bewegingsonderwijs’, dé methode voor bewegingsonderwijs in het basisonderwijs.

Hoeymans rekenen

Rekenspecialist, auteur en beweegexpert. Geeft trainingen aan leerkrachten, teams en besturen gericht op:  

 • Workshop ‘Bewegend rekenen’
 • Implementatie bewegend rekenonderwijs
 • Scholing ‘Automatiseren / memoriseren’
 • Scholing ‘Werken met de modellen van het protocol ERWD’
 • Workshop ‘Werken met checkmomenten’
 • Begeleidingstrajecten visievorming
 • Implementatietrajecten rekenmethode
 • Consulten rekenvraagstukken, zowel online als op locatie mogelijk
 • Andere rekenvragen natuurlijk in overleg

Skills2Move

Expertise op bewegend leren, bieden scholingn en advies aan leerkrachten, teams en schoolbesturen: 

 • Sylvia Goossens is de auteur van het boek “Bewegend leren” een praktische handleiding voor bewegend leren binnen het basisonderwijs
 • Workshops bewegend leren
 • Implementatietrajecten bewegend leren binnen scholen
 • Implementatietrajecten bewegend leren binnen besturen
 • Begeleidingstrajecten visievorming op basis van bewegend leren
 • Ontwikkelaars en makers van de leerMaterialen, bijvoorbeeld de twist2learn mat
 • Ontwikkelaars en makers van de rekenkaartjes binnen het Platform Dynamische Schooldag
 • Betrokken bij de opleiding Coördinator Dynamische Schooldag