Opleidingen

Opleiding tot coördinator Dynamische Schooldag (inclusief bewegend leren)

10 experts leiden je in 2 jaar op tot coördinator Dynamische schooldag. Vanuit
een heldere theorie, een duidelijk kwaliteitskader en met vele inspirerende
voorbeelden.
Gebruik van de buitenruimte (schoolplein), inrichting van school en klas,
bewegend rekenen, taal en W.O., kleine motoriek en schrijven, buitenlessen,
kennis van bronnen, kennis van implementatie strategieën komen allen aan
bod.

Een opleiding om je te ontwikkelen tot expert Dynamische Schooldag en
bewegend leren en om als kartrekker de weg naar (meer) dynamische
schooldagen op jouw school in te zetten.
De gehele opleiding bestaat uit 3 blokken, er is ook de mogelijkheid tot het
volgen van losse blokken. Blok A en B volg je in het eerste jaar, blok C in het
tweede jaar. Deze opleiding is geïndexeerd op HBO+ niveau.

Naast de opleiding bieden we inspirerende workshops, korte cursussen op
maat en implementatie- en begeleidingsprojecten. We ontzorgen scholen of
besturen door een studiedag of dagdeel inhoudelijk geheel te verzorgen.
Onderwerpen:

  • De Dynamische Schooldag
  • Bewegend Leren
  • Een schoolplein voor iedereen! Inrichting, structuur en begeleiding
  • Inrichting van lokalen en school
  • Bewegen integreren in je dag- of weekrooster

Minimale instroomeisen MBO+