Artikelen

Mogelijkheden om de schooldag dynamischer te maken

Mogelijkheden om de schooldag dynamischer te maken
Er zijn verschillende perspectieven en dus mogelijkheden om een schooldag dynamisch(er) te maken. Denk daarbij aan de inrichting en het gebruik van ruimtes, het inzetten van het bewegen tijdens de schooldag en de lessen en hoe het dag- en weekrooster is opgebouwd.

KVLO Dynamische schooldag

LO 2 2021 Dynamische Schooldag
Bij dit topic word je uitgenodigd te kijken naar wat een invulling zou kunnen zijn
van een dynamische school(dag). Laat je inspireren en meevoeren door het verhaal
van een school over hoe zij de dynamische schooldag hebben neergezet (PO, VO en/of mbo).

De complexiteit van het succesvol aanbieden van bewegingsactiviteiten

Artikel  over definiering en indeling
De laatste jaren is er meer aandacht voor het dynamischer maken van de schooldag.
Dagen waarop meer wordt bewogen en minder gezeten. In binnen- en buitenland zijn
er meerdere beweegprogramma’s voor scholen ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat de
resultaten daarvan wisselend zijn. Wat opvalt is dat er – naast verschil in kwaliteit van het
onderzoek – nauwelijks aandacht besteed wordt aan factoren die de implementatie van
een beweegprogramma succesvol maken (Cassar e.a., 2019). In dit artikel gaan we in op de
mogelijkheden en de complexiteit van het realiseren van een dynamische schooldag